Možete da stavite aktivni poziv na čekanju poziv, a zatim da ga nastavite kada budete spremni.
1

Dok ste na aktivni poziv, izvodite bljesak kuke.

2

Da biste se vratili na poziv, takođe:

  • Izvršite još jedan bljesak za kuku.
  • Spustite slušalicu. Podignite slušalicu kada vam telefon zvoni.