Du kan sätta ett aktivt samtal i vänteläge och sedan återuppta samtalet när du är redo.

1

Lägg på och lyft av luren när du befinner dig i ett aktivt samtal.

2

För att återgå till samtalet kan du antingen:

  • Lägga på och lyfta av luren igen.
  • Lägg på luren. Lyft luren när telefonen ringer.