כבה את Google Meet בתור ברירת המחדל עבור שיחת ועידה בווידאו

אם רוב האנשים בארגון שלך משתמשים ב-Webex Meetings, אבל יש כאלה שצריכים להשתמש ב-Google Meet לפעמים, השבת את Meet כברירת מחדל. לאחר מכן, המשתמשים שלך יכולים לבחור את ספק שיחות הוועידה בווידאו שלהם בכל פעם.

1

היכנס למסוף הניהול של Google.

2

מדף הבית של מסוף הניהול, עבור אל יישומים > GSuite > Calender.

3

לחצו על הגדרות שיתוף > שיחות ועידה בווידאו.

4

בטל את הסימון הפוך את Google לספק שיחות הוועידה בווידאו המהווה ברירת מחדל כאשר הוא זמין.

5

לחץ על שמור.

הגדר את Webex Meetings כספק שיחות הוועידה בווידאו המוגדר כברירת מחדל

אם כולם בארגון שלך משתמשים ב-Webex Meetings, הגדר אותו כספק שיחות הוועידה בווידאו המוגדר כברירת מחדל.
1

היכנס למסוף הניהול של Google.

2

מדף הבית של מסוף הניהול, עבור אל יישומים > GSuite.

3

לצד Google Meet, לחצו על אפשרויות נוספות.More options > כבה לכולם.

4

התקן את יישום Cisco Webex מתוך Google Workspace Marketplace עבור כל המשתמשים.

5

מדף הבית של מסוף הניהול, עבור אל יישומים > GSuite > Calender.

6

לחצו על הגדרות שיתוף > שיחות ועידה בווידאו.

7

בדוק הוסף אוטומטית שיחות וידאו לאירועים שהמשתמשים יוצרים.

8

לחץ על שמור.