Isključivanje Google Meeta kao zadanog za videokonferencije

Ako većina osoba u vašoj tvrtki ili ustanovi upotrebljava Webex sastanke, ali neki ponekad moraju upotrebljavati Google Meet, onemogućite Meet kao zadani. Zatim korisnici svaki put mogu odabrati svog davatelja usluga videokonferencija.

1

Prijavite se na Google administratorsku konzolu.

2

Na početnoj stranici administratorske konzole otvorite Aplikacije > GSuite > Calender.

3

Kliknite Postavke zajedničkog korištenja > videokonferencije.

4

Poništite okvir Učini Google zadanim davateljem usluga videokonferencija kada je dostupan.

5

Kliknite Spremi.

Postavljanje sastanaka web-exa kao zadanog davatelja usluga videokonferencija

Ako svi u vašoj tvrtki ili ustanovi koriste sastanke web-exa, postavite ih kao zadanog davatelja usluga videokonferencija.

1

Prijavite se na Google administratorsku konzolu.

2

Na početnoj stranici administratorske konzole otvorite Aplikacije > GSuite.

3

Uz Google Meetkliknite Dodatne mogućnosti Više opcija > Isključite za sve.

4

Instalirajte aplikaciju Cisco Webex s Google Workspace Marketplacea za sve korisnike.

5

Na početnoj stranici administratorske konzole otvorite Aplikacije > GSuite > Calender.

6

Kliknite Postavke zajedničkog korištenja > videokonferencije.

7

Potvrdite okvir Automatski dodaj videopozive događajima koje korisnici kreiraju.

8

Kliknite Spremi.