Wyłączanie Google Meet jako domyślnego ustawienia wideokonferencji

Jeśli większość osób w organizacji korzysta ze spotkań Webex, ale niektóre czasami muszą korzystać z Google Meet, wyłącz Meet jako domyślne. Następnie użytkownicy mogą za każdym razem wybrać dostawcę wideokonferencji.

1

Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

2

Na stronie głównej konsoli administracyjnej przejdź do strony Aplikacje > GSuite > Calender.

3

Kliknij pozycję Ustawienia udostępniania > pozycji Wideokonferencje.

4

Usuń zaznaczenie opcji Ustaw Google jako domyślnego dostawcę wideokonferencji, jeśli jestdostępny.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Ustawianie spotkań Webex jako domyślnego dostawcy wideokonferencji

Jeśli wszyscy w organizacji korzystają z webex Meetings, ustaw go jako domyślnego dostawcę wideokonferencji.

1

Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

2

Na stronie głównej konsoli administracyjnej przejdź do strony Aplikacje > GSuite.

3

Obok Google Meetkliknij Więcej opcji > Wyłącz dla wszystkich Więcej opcji.

4

Zainstaluj aplikację Cisco Webex z G Suite Marketplace dla wszystkich użytkowników.

5

Na stronie głównej konsoli administracyjnej przejdź do strony Aplikacje > GSuite > Calender.

6

Kliknij pozycję Ustawienia udostępniania > pozycji Wideokonferencje.

7

Zaznacz opcję Automatycznie dodawaj rozmowy wideo do wydarzeń tworzących przez użytkowników.

8

Kliknij opcję Zapisz.