Wyłącz spotkanie Google jako domyślne dla wideokonferencji

Jeśli większość osób w Twojej organizacji korzysta z Webex Meetings, ale niektórzy muszą czasami korzystać z usługi Google Meet, wyłącz funkcję Meet jako domyślną. Następnie użytkownicy mogą za każdym razem wybierać dostawcę wideokonferencji.

1

Zaloguj się do konsoli Google Admin.

2

Na stronie głównej konsoli administratora przejdź do Aplikacje > GSuite > Calender.

3

Kliknij przycisk Ustawienia udostępniania > Wideokonferencje.

4

Usuń zaznaczenie opcji Ustaw Google jako domyślny dostawca wideokonferencji, jeśli jest dostępny.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Ustaw Webex Meetings jako domyślnego dostawcę wideokonferencji

Jeśli wszyscy w Twojej organizacji korzystają z aplikacji Webex Meetings, ustaw ją jako domyślnego dostawcę wideokonferencji.
1

Zaloguj się do konsoli Google Admin.

2

Na stronie głównej konsoli administratora przejdź do Aplikacje > GSuite.

3

Kliknij opcję Więcej opcji obok spotkania Google MeetMore options > Wyłącz dla wszystkich.

4

Zainstaluj aplikację Cisco Webex z Google Workspace Marketplace dla wszystkich użytkowników.

5

Na stronie głównej konsoli administratora przejdź do Aplikacje > GSuite > Calender.

6

Kliknij przycisk Ustawienia udostępniania > Wideokonferencje.

7

Zaznacz opcję Automatycznie dodawaj połączenia wideo do tworzonych przez użytkowników wydarzeń.

8

Kliknij opcję Zapisz.