מנהלי אתרים יכולים לאפשר ל-Google Calendar לעבוד עם יישום שולחן העבודה של Webex במחשבי Windows.

מנהלי אתרים שרוצים להתקין את ההרחבה של Cisco Webex for G Suite עבור כל המשתמשים בארגון שלהם יכולים להיכנס לחשבונות מנהל המערכת של G Suite שלהם כדי להתקין אותו. פעל בהתאם לתהליך Google הסטנדרטי באמצעות מדיניות קבוצתית או באמצעות העדפות ברירת המחדל בכתובת https://support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=en .

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים ותחת פגישה , בחר אתרים .

2

בחר את אתר Webex כדי לשנות את ההגדרות שלו ולחץ על 'קבע תצורה של אתר' .

3

תחת הגדרות אתר נפוצות, בחר אפשרויות.

4

בקטע 'שילוב צד שלישי ', תחת Google, בדוק את לוח השנה.

באפשרותך לבחור אילו דומיינים של Google יכולים להשתמש בתכונה זו להגביל את השילוב למשתמשים בשדה הדומיינים האלה של G Suite.

5

לחץ על עדכן.