לפני שתתחיל

הפעלה מחדש של מכשיר עשויה להימשך זמן מה. מומלץ להפעיל מחדש את המכשיר בשעות מחוץ לשעות השיא, במידת האפשר. אם אתה מנסה לפתור בעיה שמשתמש נתקל בה, תן למשתמש התראה על האתחול הממשמש ובא.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל התקניםולאחר מכן בחר את המכשיר שברצונך לאתחל מחדש.

2

בחר אתחול מחדש.