Før du starter

Det kan ta litt tid å starte en enhet på nytt. Vi anbefaler at du starter enheten på nytt i perioder med lite trafikk, når det er mulig. Hvis du prøver å løse et problem som en bruker støter på, bør du riktignok gi brukeren en advarsel om den forestående omstarten.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Enheter og velger deretter enheten du vil starte på nytt.

2

Velg Start på nytt.