Pre nego što počneš

Ponovno pokretanje uređaja može potrajati neko vreme. Preporučujemo da ponovo pokrenete uređaj tokom van špica, kada je to moguće. Ako pokušavate da rešite problem na koji korisnik nailazi, obavestite korisnika o predstojećem ponovnom pokretanju sistema.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Uređaji , a zatim izaberite uređaj koji želite ponovo da pokrenete.

2

Izaberite ponovopokrenite sistem .