יש לך אפשרות להצטרף לפגישות Microsoft Teams ממכשיר Webex עם שילוב Cisco Webex Video עבור Microsoft Teams או WebRTC. זה מוגדר על-ידי מנהלי המערכת ותלוי בסוג מכשיר Webex שיש לך.

התכונות האלה אינן זמינות במהלך הפגישה:

  • שימוש דו-כיווני בלוח עבודה

  • שימוש חד-כיווני בלוח עבודה אינו זמין ב-DX70 וב-DX80

  • פקד מצלמה לקצה רחוק

הצטרף באמצעות לחיצה על לחצן אחד

לחיצה על לחצן אחד זמינה במכשירים שבהם שירות לוח השנה מופעל. כאשר המשתמשים מתזמנים פגישות של Microsoft Teams וכוללים מכשירי Webex, לחצן הצטרפות מופיע במכשיר ממש לפני תחילת הפגישה. או אם המכשיר מצומד ליישום Webex, המשתמשים יכולים להצטרף באמצעות לחצן אחד מהיישום. בכל מקרה, הקש פשוט על הצטרף כדי להיכנס לפגישה.

בפגישה, מכשיר Webex מציג את הזרמת הווידאו מ-Microsoft Teams בשני מסכים לכל היותר (עם פריסות: רשת, ערימה, שכבת-על, פוקוס, בולט) ופקדי שיחה. לקבלת מידע נוסף על פריסות ב-Webex Rooms, ראה Webex Rooms | פריסות של הזרמת וידאו. רשימת המשתתפים זמינה ומציינת מי מושתק. מחוון ההקלטה מופיע כשהפגישה מוקלטת.

כשהמצגת משותפת, המכשיר מראה את המצגת. התוכן המשותף על גבי המסך אינו אינטראקטיבי.

הצטרף על-ידי חיוג לפגישה

כאשר שילוב Cisco Webex Video עבור Microsoft Teams מופעל, ההזמנה בדוא"ל כוללת את פרטי ההתקשרות להצטרפות באמצעות מכשיר שיחות ועידה בווידאו.

פעל לפי ההוראות שבתחתית ההזמנה בדוא"ל – על-ידי חיוג לכתובת הווידאו של SIP הכוללת מזהה שיחת ועידה של VTC, או על-ידי הזנת כתובת הווידאו הקצאה יותר של SIP. לאחר החיוג של כתובת הווידאו הקצרה יותר של SIP, תוכל להזין את מזהה שיחת הוועידה של VTC במכשיר ולהצטרף לפגישה.בפגישה, מכשיר Webex מציג את הזרמת הווידאו מ-Microsoft Teams בשני מסכים לכל היותר (עם פריסות: רשת, ערימה, שכבת-על, פוקוס, בולט) ופקדי שיחה. לקבלת מידע נוסף על פריסות ב-Webex Rooms, ראה Webex Rooms | פריסות של הזרמת וידאו. רשימת המשתתפים זמינה ומציינת מי מושתק. מחוון ההקלטה מופיע כשהפגישה מוקלטת.

כשהמצגת משותפת, המכשיר מראה את המצגת. התוכן המשותף על גבי המסך אינו אינטראקטיבי.