Du kan delta i Microsoft Teams-möten från din Webex-enhet Cisco Webex videointegrering för Microsoft Teams eller WebRTC. Detta konfigureras av dina systemadministratörer och beror på vilken typ av Webex-enhet du har.

Följande funktioner är inte tillgängliga under mötet:

  • Tvåvägs whiteboardtavla

  • Envägs whiteboardtavlor är inte tillgängliga på DX70 och DX80

  • Kontroll av fjärrstyrd kamera

Delta med En knapp att trycka på

En knapp att trycka på är tillgänglig på enheter där kalendertjänst är aktiverat. När användare schemalägger Microsoft Teams-möten och inkluderar Webex-enheter visas en delta-knapp på enheten direkt innan mötet börjar. Eller så kan användare delta via en knapp från appen om deras enhet är parkopplad till Webex-appen. Oavsett vilket knackar du på Delta för att ansluta till mötet.

Under mötet kan din Webex-enhet visa videoströmmen från Microsoft Teams på upp till två skärmar (med layouterna: rutnät, stapla, överliggande, fokus, framträdande) och samtalskontrollerna. Mer information om layouter på Webex-rum finns i Layouter för videoströmmar i Webex-rum|. Deltagarlistan är tillgänglig, vilket anger vem som har ljudet avstängt. Inspelningsindikatorn visas på skärmen när mötet spelas in.

När en presentation delas visar enheten presentationen. Innehållet som delas på skärmen är inte interaktivt.

Delta genom att ringa in till mötet

När Cisco Webex videointegrering för Microsoft Teams är aktiverad inkluderar e-postinbjudan inringningsinformationen för att delta via en videokonferensenhet.

Följ instruktionerna längst ner i e-post inbjudan – antingen genom att ringa in SIP-videoadressen som inkluderar VTC-konferens-ID eller genom att ange den kortare SIP-videoadressen. Efter att du har ringt in den kortare SIP-videoadressen kan du ange ditt VTC-konferens-ID på din enhet och delta i mötet.Under mötet kan din Webex-enhet visa videoströmmen från Microsoft Teams på upp till två skärmar (med layouterna: rutnät, stapla, överliggande, fokus, framträdande) och samtalskontrollerna. Mer information om layouter på Webex-rum finns i Layouter för videoströmmar i Webex-rum|. Deltagarlistan är tillgänglig, vilket anger vem som har ljudet avstängt. Inspelningsindikatorn visas på skärmen när mötet spelas in.

När en presentation delas visar enheten presentationen. Innehållet som delas på skärmen är inte interaktivt.