Du kan bli med på Microsoft Teams-møter fra Webex-enheten med Cisco Webex-videointegrering for Microsoft Teams eller WebRTC. Dette konfigureres av systemansvarlige og avhenger av hvilken type Webex-enhet du har.

Disse funksjonene er ikke tilgjengelige under møtet:

  • Toveis tavle

  • Enveis tavle er ikke tilgjengelig på DX70 og DX80

  • Fjernkamerakontroll

Bli med via énknappsfunksjonen

Énknappsfunksjon er tilgjengelig på enheter der Kalendertjenesten er aktivert. Når brukere planlegger Microsoft Teams-møter og inkluderer Webex-enheter, vises en Bli med-knapp på enheten rett før møtet begynner. Eller hvis enheten er sammenkoblet med Webex-appen, kan brukere bli med via en knapp fra appen. Uansett trenger du bare å trykke på Bli med for å komme inn i møtet.

Når du er i møtet, viser Webex-enheten videostrømmen fra Microsoft Teams på opptil to skjermer (med oppsettene: rutenett, stabel, overlegg, fokus, fremtredende) og anropskontrollene. Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett på Webex Rooms, kan du se Webex Rooms | Video Stream Layouts. Deltakerlisten er tilgjengelig, og angir hvem som er dempet. Opptaksindikatoren vises på skjermen når møtet tas opp.

Når en presentasjon deles, viser enheten presentasjonen. Innholdet som deles på skjermen, er ikke interaktivt.

Bli med ved å ringe inn til møtet

Når Cisco Webex-videointegrering for Microsoft Teams er aktivert, inkluderer e-postinvitasjonen innringingsinformasjonen for å bli med på en videokonferanseenhet.

Følg instruksjonene nederst i e-postinvitasjonen – enten ved å ringe inn SIP-videoadressen som inneholder VTC-konferanse-ID, eller ved å skrive inn den kortere SIP-videoadressen. Når du har tastet inn den kortere SIP-videoadressen, kan du skrive inn VTC konferanse-ID på enheten, og bli med i møtet.Når du er i møtet, viser Webex-enheten videostrømmen fra Microsoft Teams på opptil to skjermer (med oppsettene: rutenett, stabel, overlegg, fokus, fremtredende) og anropskontrollene. Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett på Webex Rooms, kan du se Webex Rooms | Video Stream Layouts. Deltakerlisten er tilgjengelig, og angir hvem som er dempet. Opptaksindikatoren vises på skjermen når møtet tas opp.

Når en presentasjon deles, viser enheten presentasjonen. Innholdet som deles på skjermen, er ikke interaktivt.