לפני שתתחיל

מנהל המערכת הפעיל פריצה עבורך.

1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל פריצה והפעל את הלחצן הדו-מצבי אם לא אכפת לך שאחרים יכנסו לשיחות שלך. לאחר מכן, בחר אם ברצונך להשמיע צליל אזהרה, ולהודיע לך מתי מישהו מצטרף לשיחה שלך.