לפני שתתחיל

מנהל המערכת שלך איפשר לך להתפרץ פנימה.

1

עבור אלhttps://settings.webex.com, בחר Webex Calling.

אתה מובא לפורטל המשתמש המתקשר.

2

עבור אל הגדרות שיחה ובחר תכונות נוספות.

3

תפעילו את "דוברה" אם לא אכפת לכם שאחרים יקפצו לשיחות שלכם. לאחר מכן, יש להחליט אם ברצונך להשמיע צליל אזהרה, וליידע אותך מתי מישהו מצטרף לשיחה שלך.