Før du starter

Systemansvarlig har aktivert Barge In for deg.

1

Gå til https://settings.webex.com, og velg Webex Calling.

Du blir ført til brukerportalen for anrop.

2

Gå til Samtaleinnstillinger, og velg Flere funksjoner.

3

Slå på Barge-in hvis du ikke har noe imot at andre kommer innom samtalene dine. Deretter bestemmer du om du vil spille av en advarselstone, slik at du vet når noen blir med i samtalen.