Innan du börjar

Din administratör har aktiverat Bryta in för dig.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till Bryt in och aktivera växlingsknappen om du inte har något emot att andra släpper in i dina samtal. Bestäm sedan om du vill spela upp en varningssignal så att du vet när någon ansluter till ditt samtal.