Innan du börjar

Din administratör har aktiverat Bryta in för dig.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

Du kommer till samtalsanvändarportalen.

2

Gå till Samtalsinställningar och välj Ytterligare funktioner.

3

Aktivera Bryta in om du inte har något emot att andra deltar i dina samtal. Bestäm sedan om du vill spela upp en varningssignal så att du vet när någon ansluter till ditt samtal.