Než začnete

Správce vám povolil možnost vstupu.

1

Přejděte na https://settings.webex.com a vyberte Webex Calling.

2

Na portálu Calling User Portal přejděte do Nastavení volání a vyberte Další funkce.

3

Přejděte do Vynucený vstup a zapněte přepínač, pokud vám nevadí, že se k hovorům připojí ostatní. Poté se rozhodněte, zda chcete přehrát varovný tón a dát vám vědět, když se k vašemu hovoru připojí někdo.

Než začnete

Správce vám povolil možnost vstupu.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do Vynucený vstup a zapněte přepínač, pokud vám nevadí, že se k hovorům připojí ostatní. Poté se rozhodněte, zda chcete přehrát varovný tón a dát vám vědět, když se k vašemu hovoru připojí někdo.