שנה הגדרותSlido

Slidoזמין בפגישות Webex ובסמינרים מקוונים של Webex.באפשרותך להשתמש Slido בפגישות Webex באתרים מגירסה 41.6 ואילך, ובסמינרים מקוונים של Webex באתרים מגירסה 41.9 ואילך. Slidoסקרים זמינים ל-10,000 משתתפים לכל היותר, ומבחנים זמינים ל-5,000 משתמשים לכל היותר.