Stäng av omröstningar

Slido finns tillgängligt Cisco Webex Meetings version 41.6 och senare. Funktionen är tillgänglig i en oberoende versionsperiod. Kontrollera status.webex.com/maintenance om den kommer att finnas tillgänglig på din webbplats. Du hittar versionen Webex Meetings du använder i Hitta ditt Cisco Webex Meetingsversionsnummer.

1

Under ett möte går du till Appar > Slido.

2

Klicka > Inställningar.

3

Under Funktioner klickar du påDirektsända omröstningar och stänger av omröstningar.

4

Klicka på Spara.

Om du vill aktivera omröstningsfunktionerna igen ska du aktivera den och ange dina inställningar för omröstningsalternativen.