Wyłączanie ankiet

Slido jest dostępny w Cisco Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używane wersje spotkań webex, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań cisco Webex.

1

Podczas spotkania przejdź do aplikacji > Slido.

2

Kliknij pozycję Ustawienia > .

3

W obszarze Funkcjekliknij pozycję Ankiety na żywo i wyłącz ankiety.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli chcesz ponownie włączyć funkcje Ankiety, włącz ją i ustaw preferencje dotyczące opcji ankiety.