Change Slido settings

Slido jest dostępny w aplikacjach Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz używać Slido w Webex Meetings w witrynach w wersji 41.6 i nowszych, a w Webex Webinars w witrynach w wersji 41.9 i nowszych oraz na platformie spotkań Webex Suite. Slido Ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, natomiast quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.

1

Podczas spotkania lub webinarium przejdź do Aplikacje > Slido.

2

Kliknij > Ustawienia.

3

W obszarze Ankiety wyłącz opcję Ankiety na żywo.

Jeśli chcesz ponownie włączyć funkcję Ankiety, włącz ją. Kliknij Ustawienia zaawansowane , aby wyświetlić dodatkowe opcje ankiety.