לקבלת מידע נוסף על מתזמן Webex עבור Microsoft Outlook, עיין במאמרים האלה:

למשתמשים:

למנהלי מערכת:

מתזמן Webex מאפשר למשתמשי Microsoft 365 לתזמן פגישות Webex או פגישות בחדר אישי ישירות מאפליקציות שולחן העבודה, האינטרנט והנייד של Microsoft Outlook .

לחץ על הוסף פגישה ב-Webex ברצועת הכלים כדי להוסיף פגישה סטנדרטית של Webex או פגישה בחדר אישי לכל פעילות מתוזמנת שאתה יוצר ב-Outlook.

לחץ על העדפות Webex כדי לשנות את סוג הפגישה המהווה ברירת מחדל מפגישה סטנדרטית של Webex לפגישה בחדר אישי.

לאחר תזמון הפגישה באמצעות מתזמן Webex, ההזמנה בלוח השנה של Outlook מציגה פרטים על ההצטרפות לפגישה ב-Webex.

פרטי הפגישה ב-Webex הזמינים בהזמנה לפגישה כוללים קישור או לחצן להצטרפות לפגישה.

הצטרף מטלפון על-ידי חיוג המספר המופיע בהזמנה בלוח השנה או הצטרף מתוך יישום או מערכת וידאו על-ידי חיוג כתובת הווידאו.

אם מנהל המערכת הפעיל את שירות לוח השנה ההיברידי של Webex, קל עוד יותר להצטרף לפגישות המתוזמנות מתוך Outlook.

לחצן הצטרפות מופיע לפני שהפגישה מתחילה במכשיר הווידאו שלך, וגם ביישום Webex.