Další informace o plánovači služby Webex pro Microsoft Outlook naleznete v těchto článcích:

Pro uživatele:

Pro správce:

Plánovač Webex umožňuje uživatelům Microsoft 365 plánovat schůzky Webex nebo schůzky v soukromé místnosti přímo z počítače, webu a mobilních aplikací Microsoft Outlook .

Klikněte Přidat schůzku Webex Meeting na pásu karet a přidejte standardní schůzku služby schůzka Webex v osobní místnosti do plánované schůzky, kterou vytvoříte v aplikaci Outlook.

Klikněte Předvolby Webex změnit výchozí typ schůzky ze standardní schůzka Webex v osobní místnosti.

Po naplánování schůzky pomocí plánovače služby Webex se v pozvánce v kalendáři aplikace Outlook zobrazí podrobnosti o tom, jak se připojit ke schůzka Webex.

Podrobnosti o schůzce schůzka Webex dostupné v pozvánce na schůzku zahrnují odkaz nebo tlačítko pro připojení ke schůzce.

Připojte se z telefonu vytočením čísla v pozvánce kalendáře nebo se připojte z videosystému nebo aplikace vytočením adresy videa.

Pokud správce povolil Službu hybridního kalendáře Webex , je ještě snazší připojovat se ke schůzkám naplánovaným z aplikace Outlook.

Před zahájením schůzky se na videozařízení a také v aplikace Webex zobrazí tlačítko připojit se.