Aby uzyskać więcej informacji na temat harmonogramu Webex dla Microsoft Outlook, zobacz następujące artykuły:

Dla użytkowników:

Dla administratorów:

Harmonogram Webex umożliwia użytkownikom Microsoft 365 planowanie spotkań Webex lub spotkań w pokoju osobistym bezpośrednio z aplikacji klasycznej, internetowej i mobilnej Microsoft Outlook .

Kliknij Dodaj spotkanie Webex na wstążce, aby dodać standardowe spotkanie Webex lub spotkanie w pokoju osobistym do dowolnego zaplanowanego spotkania utworzonego w programie Outlook.

Kliknij Preferencje Webex aby zmienić domyślny typ spotkania ze standardowego spotkania Webex na spotkanie w pokoju osobistym.

Po zaplanowaniu spotkania za pomocą narzędzia Webex Scheduler w zaproszeniu z kalendarza programu Outlook zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o tym, jak dołączyć do spotkania Webex .

Szczegóły spotkania Webex dostępne w zaproszeniu na spotkanie obejmują łącze lub przycisk umożliwiający dołączenie do spotkania.

Dołącz z telefonu, wybierając numer w zaproszeniu z kalendarza, lub dołącz z systemu wideo lub aplikacji, wybierając adres wideo.

Jeśli administrator włączył hybrydową usługę kalendarza Webex , jeszcze łatwiej jest dołączać do spotkań zaplanowanych z programu Outlook.

Przycisk dołączania jest wyświetlany przed rozpoczęciem spotkania na urządzeniu wideo, a także w aplikacji Webex .