Mer information om Webex schemaläggare för Microsoft Outlook finns i följande artiklar:

För användare:

För administratörer:

Med Webex-schemaläggaren kan Microsoft 365-användare schemalägga Webex-möten eller möten i personliga rum direkt från skrivbordet, webben och mobilappar i Microsoft Outlook .

Klicka på Lägg till Webex Meeting på menyfliksområdet för att lägga till ett standardmöte i Webex-möte eller ett personligt rum till alla schemalagda möten som du skapar i Outlook.

Klicka på Webex-inställningar för att ändra standardmötestypen från ett vanligt Webex-möte till ett personligt mötesrum.

När du har schemalagt mötet med Webex schemaläggare visar Outlook-kalenderinbjudan information om hur du deltar i Webex-möte.

Webex-möte som finns tillgänglig i mötesinbjudan inkluderar en länk eller knapp för att delta i mötet.

Delta från en telefon genom att slå numret i kalenderinbjudan eller delta från ett videosystem eller ett program genom att slå videoadressen.

Om administratören har aktiverat Webex Hybrid-kalendertjänst är det ännu enklare att delta i möten som schemalagts från Outlook.

En delta-knapp visas innan mötet startar på din videoenhet och även i Webex-app.