Više informacija o Webex alatki za zakazivanje Microsoft Outlook potražite u sledećim člancima:

Za korisnike:

Za administratore:

Alatka Webex za zakazivanje omogućava Microsoft 365 korisnika da zakazuju sastanke Webex sastanke ili sastanke u ličnoj sobi direktno sa Microsoft Outlook radne površine, veba i mobilnih aplikacija.

Kliknite na dugme Webex "Dodaj Webex sastanak" na glavnoj traci da biste dodali standardni sastanak Webex sastanak ili sastanak u ličnoj sobi bilo kojoj zakazanoj obaveze koju kreirate u programu Outlook.

Kliknite Webex željene opcije da biste promenili podrazumevani tip sastanka iz standardnog Webex sastanak u sastanak lične sobe.

Nakon što zakažete sastanak pomoću Webex alatke za zakazivanje, poziv u Outlook kalendaru prikazuje detalje o tome kako da se pridružite Webex sastanak.

Informacije Webex sastanak dostupne u pozivu za sastanak uključuju vezu ili dugme za pridruživanje sastanku.

Pridružite se sa telefona biranjem broja u pozivu u kalendaru ili se pridružite putem video sistema ili aplikacije biranjem adrese video prenosa.

Ako je administrator omogućio hibridnu uslugu Webex kalendara, još je lakše pridružiti se sastancima zakazanim iz programa Outlook.

Dugme "Pridruži se" se pojavljuje pre nego što sastanak počne na video uređaj kao i u Webex aplikacija.