Hvis du vil ha mer informasjon om Webex Scheduler for Microsoft Outlook, kan du se disse artiklene:

For brukere:

For administratorer:

Webex Scheduler lar Microsoft 365-brukere planlegge Webex-møter eller møter i personlige rom direkte fra Microsoft Outlook -skrivebords-, nett- og mobilapper.

Klikk på Legg til Webex Meeting på båndet for å legge til et standard Webex-møte eller møte i personlig rom i alle planlagte avtaler du oppretter i Outlook.

Klikk på Webex-innstillinger for å endre standard møtetype fra et standard Webex-møte til et personlig rom-møte.

Når du har planlagt møtet med Webex Scheduler, viser Outlook-kalenderinvitasjonen detaljer om hvordan du blir med i Webex-møte.

Webex-møte som er tilgjengelige i møteinvitasjonen, inkluderer en kobling eller knapp for å bli med i møtet.

Bli med fra en telefon ved å slå nummeret i kalenderinvitasjonen eller bli med fra et videosystem eller et program ved å slå videoadressen.

Hvis administrator har aktivert Webex-hybridkalendertjenesten, er det enda enklere å bli med i møter som er planlagt fra Outlook.

Det vises en bli med-knapp før møtet starter på videoenhet din og også i Webex-app.