יש הבדלים באופן שבו הWebex צוות app מתחבר למכשירים הרשומים על ענן צמתים ומקומיים. בעת התחברות להתקן מקומי, התוכן המשותף בין יישום Webex לצוותים והתקן השולחן מוצפן תמיד. עם זאת, לא נאכוף אימות אישור כאשר הפעלת HTTPS מבוססת עם התקן מקומי. אימות אישורים ימנע מהתקני אורח שיעבדו ויהיו מורכבים לפריסה ולתחזוקה.

מהתצוגה ' לקוח ' ב-https:/​/​admin.webex.com , עבור אל התקנים ולחץ על ' הגדרות ' . תחת גילוי התקן, בחר באפשרות אפשר ליישום הצוות Webex להתחבר למכשירים רשומים מקומיים.