שים לב שחיבור אפליקציית Webex למכשירים רשומים במקום הוא פחות מאובטח בהשוואה לחיבור למכשירים הרשומים בענן Webex. כאשר אתה מתחבר למכשיר מקומי, המידע המוחלף בין האפליקציה Webex והמכשיר מוגן תמיד בהצפנה. עם זאת, איננו דורשים אימות אישור בעת יצירת הפעלת HTTPS עם מכשיר מקומי. אכיפת אימות אישור תגרום לבעיות תאימות עם מכשירי אורחים ותיצור תהליך פריסה ותחזוקה מורכב ומאתגר.

1

מתצוגת הלקוח ב https:/​/​admin.webex.com , עבור אל התקנים ולחץ על הגדרות .

2

לצד גילוי מכשירים , בחר אפשר לאפליקציית Webex להתחבר למכשירים רשומים מקומיים .