Er zijn verschillen in hoe de Webex Teams-app verbinding maakt met cloud-geregistreerde en apparaten op locatie. Bij verbinding maken met een apparaat op locatie, wordt de inhoud die wordt gedeeld tussen de Webex Teams-app en het ruimte- of bureauapparaat altijd gecodeerd. We dwingen echter geen certificaatverificatie af wanneer een HTTPS-sessie wordt tot stand gebracht met een apparaat op locatie. Als u certificaten verifieert, voorkomt u dat gastapparaten werken en is het moeilijk om te implementeren en te onderhouden.

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Apparaten en klik op Instellingen . Selecteer onder Apparaatdetectie de optie De app Webex Teams toestaan verbinding te maken met op locatie geregistreerde apparaten .