Istnieją różnice w sposobie łączenia się aplikacji Webex Teams z urządzeniami zarejestrowanymi w chmurze i lokalnymi. Podczas łączenia się z urządzeniem lokalnym zawartość udostępniana między aplikacją Webex Teams a pokojem lub urządzeniem biurkowym jest zawsze szyfrowana. Nie wymuszamy jednak weryfikacji certyfikatów, gdy sesja HTTPS jest ustanawiana na urządzeniu lokalnym. Weryfikacja certyfikatów uniemożliwiłaby działanie urządzeń gościa i byłaby skomplikowana we wdrażaniu i utrzymywaniu.

Z widoku klienta w https:/ / admin.webex.com , przejdź do Urządzenia i kliknij Ustawienia . W obszarze Wykrywanie urządzeń wybierz pozycję Zezwalaj aplikacji Webex Teams na łączenie się z urządzeniami zarejestrowanymi lokalnie.