Pamiętaj, że łączenie aplikacji Webex z urządzeniami zarejestrowanymi lokalnie jest mniej bezpieczne w porównaniu z łączeniem się z urządzeniami zarejestrowanymi w chmurze Webex. Gdy łączysz się z urządzeniem lokalnym, informacje wymieniane między aplikacją Webex a urządzeniem są zawsze chronione za pomocą szyfrowania. Nie wymagamy jednak weryfikacji certyfikatu podczas ustanawiania sesji HTTPS z urządzeniem lokalnym. Wymuszanie weryfikacji certyfikatu mogłoby spowodować problemy ze zgodnością z urządzeniami gościa oraz stworzyć złożony i wymagający proces wdrażania i konserwacji.

1

W widoku klienta w witrynie https:/​/​admin.webex.com przejdź do Urządzenia > Ustawienia.

2

Obok Wykrywanie urządzeń wybierz Zezwalaj aplikacji Webex na łączenie się z urządzeniami zarejestrowanymi lokalnie .