Обърнете внимание, че свързването на приложението Webex с локално регистрирани устройства е по-малко сигурно в сравнение със свързването с устройства, регистрирани в облака Webex. Когато се свържете с локално устройство, информацията, обменяна между приложението Webex и устройството, винаги е защитена с криптиране. Ние обаче не изискваме проверка на сертификата при установяване на HTTPS сесия с локално устройство. Налагането на проверка на сертификата би причинило проблеми със съвместимостта с устройствата за гости и би създало сложен и предизвикателен процес на внедряване и поддръжка.

1

От изгледа на клиента в https:/​/​admin.webex.com отидете на Устройства и щракнете върху Настройки .

2

До Откриване на устройство изберете Разрешаване на приложението Webex да се свързва с регистрирани на място устройства .