Observera att det är mindre säkert att ansluta Webex-appen till lokala registrerade enheter jämfört med att ansluta till enheter som är registrerade på Webex-molnet. När du ansluter till en lokal enhet är informationen som utbyts mellan Webex-appen och enheten alltid skyddad med kryptering. Vi kräver dock ingen certifikatverifiering när vi upprättar en HTTPS-session med en lokal enhet. Att genomdriva certifikatverifiering skulle orsaka kompatibilitetsproblem med gästenheter och skapa en komplex och utmanande implementerings- och underhållsprocess.

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com går du till Enheter och klickar på Inställningar.

2

Bredvid Device Discovery väljer du Tillåt Webex-appen att ansluta till lokala registrerade enheter .