Det finns skillnader i hur Webex Teams-appen ansluter till molnregistrerade och lokala enheter. Vid anslutning till en lokal enhet är innehållet som delas mellan Webex Teams-appen och rummet eller skrivbordsenheten alltid krypterat. Vi tillämpar dock inte certifikatverifiering när en HTTPS-session upprättas med en lokal enhet. Verifiering av certifikat förhindrar att gästenheter fungerar och är komplexa att driftsätta och underhålla.

Från kundvyn i https:///admin.webex.com du till Enheter och klickar på Inställningar . Under Enhetsidentifiering väljer du Tillåt Webex Teams-appen att ansluta till lokala registrerade enheter .