באפשרותך להשתמש ביישום Webex כדי לבצע שיחות בהתקן Webex כאשר היישום מחובר אליו.

  • התקשר לרווח: כאשר מתקשרים למקום, כל המשתתפים בשטח זה מודעות למכשירים שלהם. 
במהלך השיחה, כל אחד במרחב הזה יכול להצטרף על-ידי בחירה בלחצן ' join ירוק '.

    בחר רווח ולחץ על הסמל ' פגישה '.

  • התקשר לאיש קשר: בחר איש קשר ולחץ על סמל שיחת הווידאו. בחר Webex שיחה.