Du kan bruke Webex-appen til å foreta anrop på en Webex-enhet når appen din er det tilkoblet til det.

  • Ring et mellomrom: Når du ringer til et space, blir alle deltakere i det rommet varslet på enhetene sine. 
Under samtalen kan hvem som helst i det området bli med ved å velge det grønne Bli med knapp.

    Velg et mellomrom, og klikk på Møte ikon.

  • Ring en kontakt: Velg en kontakt og klikk på videoanropsikonet. Velge Webex-anrop.