Du kan använda appen för att ringa samtal från en Cisco Webex-rumsenhet eller -skrivbordsenhet om appen är ansluten till den.

Du kan ringa samtal från utrymmen eller via fliken Samtal.

Om du ringer ett samtal från ett utrymme kommer alla mötesdeltagare i utrymmet att meddelas om samtalet på sina respektive enheter. 
Under samtalets gång kan alla i rummet delta genom att trycka på den gröna Delta-knappen.

  • Utrymmen: Välj ett utrymme med en eller flera mötesdeltagare och tryck på ikonen Videosamtal för att påbörja ett samtal.

  • Fliken Samtal: Välj en post i listan över dina senaste samtal, alternativt tryck på ikonen Knappsats och sök efter en kontakt eller knappa in ett nummer.