Можете да използвате приложението Webex, за да поставяте обаждания на webex устройство, когато приложението ви е свързано с него.

  • Повикване на пространство : При извикване на пространство всички участници в това пространство се уведомяват на устройствата си. 
По време на разговора всеки в това пространство може да се присъедини, като избере зеления бутон Join .

    Изберете интервал и кликнете върху иконата Среща .

  • Повикване на контакт : Изберете контакт и кликнете върху иконата за видеоразговор. Изберете Webex Call .