Aplikaci Webex můžete použít k volání na zařízení Webex, když je k němu připojena vaše aplikace.

  • Volání prostoru : Při volání prostoru jsou všichni účastníci v tomto prostoru upozorněni na svých zařízeních. 
Během hovoru se může kdokoli v tomto prostoru připojit výběrem zeleného tlačítka Připojit .

    Vyberte prostor a klikněte na ikonu Meet .

  • Zavolejte kontaktu : Vyberte kontakt a klikněte na ikonu videohovoru. Zvolte Volání Webex .