Automatické připojení k zařízení

Když jste blízko zařízení, automaticky se připojí k vaší Webex aplikaci. To, že je aplikace připojená, poznáte podle toho, že se v aplikaci zobrazí název zařízení. Nezapomeňte zapnout automatické připojení aplikace, pokud bylo vypnuto. Vyberte svůj profilový obrázek a přejděte do Nastavení a Zařízení. V aplikaci Počítač vyberte Upřesnit nastavení a zapněte Automaticky připojovat k zařízením. V mobilní aplikaci přepněte možnost Použít ultrazvuk nebo Použít NFC. Všimněte si, že pro automatické připojení k práci, můžete mít v místnosti pouze jedno zařízení, které používá ultrazvuk. Další informace o připojení zařízení k aplikaci Webex najdete zde.

Když jste připojeni k zařízení, můžete:

Sdílení obrazovky

1

Když je aplikace pro Mac nebo Windows připojená k zařízení, klikněte v aplikaci na její název. Poté klikněte na Sdílet na zařízení.

23

Vyberte, zda chcete sdílet celou obrazovku nebo pouze jednu z otevřených aplikací, a klepněte na tlačítko Sdílet.

4

Chcete-li sdílení ukončit, klikněte na tlačítko Zastavit v horní části obrazovky přenosného počítače.

Volání z aplikace Webex

1

Kliknutí V levém podokně aplikace Webex.

Zobrazí se seznam nedávných a zmeškaných hovorů.

2

Nad číselníkem zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo adresu videa. Číslo můžete také zadat na číselníku.

3

Vyberte zařízení z rozevíracího seznamu pod číselníkem.

Pokud ji nemůžete najít, klikněte na Připojit k zařízení v horní části aplikace. Poté vyhledejte zařízení, ke kterému se chcete připojit, nebo vyberte jedno z navrhovaných.

Pokud se zobrazí výzva, zadejte kód zobrazený na obrazovce zařízení.

4

Klikněte na tlačítko hovoru Zahájíte hovor z připojeného zařízení.

Volání Webex prostoru

1

Vyberte mezeru v aplikaci Webex. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k aplikaci Webex.

2

Kliknutím na zelené tlačítko Meet v horním rohu aplikace můžete z připojeného zařízení zavolat lidem v prostoru.

Ruční připojení

Pokud se aplikace Webex k vašemu zařízení nepřipojí automaticky, můžete ji přidat do seznamu zařízení a vybrat ji ručně.

Chcete-li vybrat zařízení a připojit se k němu, klikněte v aplikaci Webex na možnost Připojit k zařízení . Vyberte jedno z nedávných nebo blízkých zařízení nebo vyhledejte konkrétní. V tomto článku se dozvíte více o ručním připojení zařízení.