Możesz użyć aplikacji Webex do nawiązywania połączeń na urządzeniu Webex, gdy aplikacja jest z nim połączona .

  • Wywołanie spacji : Podczas wywoływania spacji wszyscy uczestnicy w tym obszarze są powiadamiani na swoich urządzeniach. 
Podczas połączenia każda osoba w tym obszarze może dołączyć, wybierając zielony przycisk Dołącz .

    Wybierz spację i kliknij ikonę Meet .

  • Zadzwoń do kontaktu : Wybierz kontakt i kliknij ikonę połączenia wideo. Wybierz Webex Call .