Automatyczne łączenie się z urządzeniem

Gdy znajdujesz się w pobliżu urządzenia, automatycznie łączy się ono z aplikacją Webex. Wiesz, że aplikacja jest połączona, gdy nazwa urządzenia pojawi się w aplikacji. Pamiętaj, aby włączyć automatyczne połączenie w aplikacji, jeśli zostało wyłączone. Wybierz swoje zdjęcie profilowe i przejdź do Ustawień i urządzeń. W aplikacji Komputer wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane i włącz opcję Automatycznie łącz się z urządzeniami. W aplikacji mobilnej włącz opcję Użyj ultradźwięków lub Użyj NFC. Pamiętaj, że aby automatyczne połączenie działało, możesz mieć tylko jedno urządzenie korzystające z ultradźwięków w pokoju. Przeczytaj więcej o podłączaniu urządzenia do aplikacji Webex tutaj.

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem można:

Udostępnianie ekranu

1

Gdy Mac lub aplikacja dla systemu Windows jest połączona z urządzeniem, kliknij w jego nazwę. Następnie kliknij Udostępnij na urządzeniu.

23

Wybierz, czy chcesz udostępnić cały ekran, czy tylko jedną z otwartych aplikacji, a następnie kliknij przycisk Udostępnij.

4

Aby zatrzymać udostępnianie, kliknij przycisk Zatrzymaj u góry ekranu laptopa.

Nawiązywanie połączenia z aplikacji Webex

1

Kliknij W lewym okienku aplikacji Webex.

Zobaczysz listę ostatnich i nieodebranych połączeń.

2

Wprowadź nazwę, adres e-mail lub adres wideo nad klawiaturą wybierania numerów. Numer można również wprowadzić na klawiaturze wybierania numerów.

3

Wybierz urządzenie z listy rozwijanej pod klawiaturą do wybierania numerów.

Jeśli nie możesz go znaleźć, kliknij Połącz z urządzeniem u góry aplikacji. Następnie wyszukaj urządzenie, z którym chcesz się połączyć, lub wybierz jedno z sugerowanych.

Jeśli pojawi się monit, wprowadź kod wyświetlony na ekranie urządzenia.

4

Kliknij przycisk połączenia , aby rozpocząć połączenie z podłączonego urządzenia.

Nawiązywanie połączenia z przestrzenią Webex

1

Wybierz miejsce w aplikacji Webex. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z aplikacją Webex.

2

Kliknij zielony przycisk Meet w górnym rogu aplikacji, aby zadzwonić do osób w przestrzeni z podłączonego urządzenia.

Połącz ręcznie

Jeśli aplikacja Webex nie połączy się automatycznie z urządzeniem, możesz dodać ją do listy urządzeń i wybrać ręcznie.

Aby wybrać urządzenie i połączyć się z nim, kliknij Połącz z urządzeniem w aplikacji Webex. Wybierz jedno z ostatnich lub pobliskich urządzeń albo wyszukaj konkretne. Przeczytaj ten artykuł , aby dowiedzieć się więcej o ręcznym podłączaniu urządzenia.