לאחר שתהפוך את ניהול הקטגוריות לזמין, מארחים יוכלו ליצור קטגוריות עבור ההפעלות וההקלטות שלהם. חלוקה לקטגוריות עוזרת להקל על המשתמשים לאתר תוכן או הקלטות ספציפיים.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים.

2

תחת פגישה, בחר אתרים, בחר את האתר שלך ולאחר מכן בחר קבע תצורה של אתר.

3

תחת הדרכתWebex, בחר אפשרויותאתר.

4

סמן את תיבת הסימון הפוך את ניהול הקטגוריות לזמין.

5

לחץ על עדכן.