Nakon što omogućite upravljanje kategorijama, domaćini mogu da kreiraju kategorije za svoje sesije i snimke. Kategorizacija pomaže korisnicima da lakše pronađu određeni sadržaj ili snimke.

1

Iz prikaza klijenta https://admin.webex.com, idite na lokaciju "Usluge".

2

U okviru Sastanakizaberite stavku Lokacije , odaberite lokaciju, a zatim izaberite Stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Obuka za Webexizaberite stavku Opcije lokacije.

4

Proverite polje za potvrdu Omogući upravljanje kategorijama.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .