Når du har aktivert kategoriadministrasjon, kan verter opprette kategorier for øktene og opptakene sine. Kategorisering bidrar til å gjøre det enklere for brukere å finne bestemt innhold eller opptak.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester .

2

Under Møte , velger du Nettsteder , velg nettstedet ditt, og velg deretter Konfigurer nettsted .

3

Under Webex-opplæring , velger du Alternativer for nettsted .

4

Sjekk Aktiver kategoriadministrasjon avmerkingsboks.

5

Klikk på Oppdater .