Når du har aktivert kategoriadministrasjon, kan verter opprette kategorier for øktene og opptakene sine. Kategorisering bidrar til å gjøre det enklere for brukere å finne bestemt innhold eller opptak.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester.

2

Under Møte velger du Nettsteder, velger nettstedet ditt og velger deretter Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Training velger du Alternativer for nettsted.

4

Merk av i avmerkingsboksen Aktiver kategoriadministrasjon.

5

Klikk på Oppdater.