1

עבור אל העברת הודעות, בחר מרחב, לחץ על תוכן, ולאחר מכן בחר .


 

כל הביאורים שאנשים שנוצרו במרחב כלולים גם ברשימת לוחות העבודה.

2

בחר את לוח העבודה או הביאור שברצונך לראות.

1

בחר את המרחב, הקש על תפריט הפעילות ולאחר מכן הקש על תוכן ובחר לוח עבודה.

2

בחר את לוח העבודה שברצונך לראות.

1

בחר את המרחב, הקש על תפריט הפעילות ולאחר מכן הקש על תוכן ובחר לוח עבודה.

2

בחר את לוח העבודה שברצונך לראות.