1.

Перейти до повідомлень, виберіть простір, клацніть Контент , а потім виберіть.


 

Будь-які анотації, створені користувачами в просторі, також будуть включені до Дошки список.

2.

Виберіть дошку або анотацію, які потрібно відобразити.

1.

Виберіть простір, торкніться меню активності, потім торкніться Контент і виберіть Дошка .

2.

Виберіть дошку, яку потрібно відобразити.

1.

Виберіть простір, торкніться меню активності, потім торкніться Контент і виберіть Дошка .

2.

Виберіть дошку, яку потрібно відобразити.