1

Gå til meldinger, velg et område, klikk på Innhold , og velg deretter.


 

Eventuelle merknader som personer har opprettet i området, inkluderes også i Tavle listen.

2

Velg tavlen eller merknaden du vil se.

1

Velg området, trykk på aktivitetsmenyen, og trykk deretter på Innhold og velg Tavle .

2

Velg tavlen du vil se.

1

Velg området, trykk på aktivitetsmenyen, og trykk deretter på Innhold og velg Tavle .

2

Velg tavlen du vil se.