פלטפורמות ושירותים נתמכים בשמע של Webex

תכונות כגון השתקה וביטול השתקה, סמלים והתראות על דובר פעיל פועלות באופן זהה עבור המשתתפים. המשתתפים יכולים לעבור בכל עת משימוש במחשב שלהם לטלפון או לטלפון למחשב. ניתן לראות את מצב המשתתף והמצב שבו הוא משתמש כדי להתחבר לשיחת הוועידה ברשימת המשתתפים.

שמע Webex (שמע היברידי) נתמך בשירותים ובפלטפורמות הבאות:

תמיכה בשמע של Webex (שמע היברידי)

Windows

Mac OS X

לינוקס וסולאריס

iOS

Android

Webex Meetings

Webex Training

Webex Events

Webex Support

תמיכה בתכונת שמע של Webex

תכונה

תיאור

Webex MeetingsWebex Events (קלאסי)

Webex Training

Webex Support

שיחת ועידה טלפונית של Webex

אפשרויות שמע משולבות בהפעלות מקוונות:

  • התקשר לשיחה- Webex מספק מספר טלפון בתשלום או ללא תשלום לשיחה בעת הצטרפות למפגש (מספרים גלובליים זמינים גם)

  • החזרת שיחה- כאשר משתמש מצטרף למפגש, הזן מספר טלפון שאליו מתקשר Webex

שידור שמע

שמע חד-כיווני, לפגישות שבהן המשתתפים מאזינים רק. מארח מדבר באמצעות מיקרופון המחובר למחשב שלו.

שמע משולב של Voice-over-IP (VoIP)

במקום להשתמש בטלפון, השתמש במחשב כדי לשלוח את השמע דרך האינטרנט.

ועידה פרטית

שיחת ועידה אישית מאפשרת למשתמשים להתחיל שיחת ועידה בשמע ולאחר מכן להרחיב את הפגישה באופן אופציונלי כדי לכלול פגישה מקוונת, כולל שיחת ועידה בווידאו.

לחשבון של שיחת ועידה אישית יכולים להיות עד שלוש קבוצות של מספרי גישה (קודי גישה של מארח ומשתתף). כדי להירשם לחשבון של שיחת ועידה אישית, עבור אל הכרטיסייה My Webex ובחר שיחת ועידה אישית.

שירות אחר של שיחת ועידה טלפונית

השתמש בשירות שיחת ועידה טלפונית של צד שלישי.

השוואות של תכונת שמע של Webex

תכונה

תיאור

שידור שמע (אירועים בלבד)

שמע של Webex

VoIP משולב (VoIP בלבד)

ועידה פרטית

גודל שיחת ועידה

כמה משתתפים יכולים להשתתף במפגש

3000 עבור Webex Events (קלאסי) התומך ב-3000 משתתפים

1000 עבור Webex Events (קלאסי) התומך ב-1000 משתתפים

עד 1000 בטלפון ועד 2000 ב-Webex VoIP עבור Webex Events (קלאסי) התומך ב-3000 משתתפים

עד 1000 בטלפון או עד 1000 ב-Webex VoIP עבור Webex Events (קלאסי) התומך ב-1000 משתתפים

1000 עבור Webex Meetings

3000 עבור Webex Events (קלאסי) התומך ב-3000 משתתפים

1000 עבור Webex Events (קלאסי) התומך ב-1000 משתתפים

1000 עבור Webex Training

500 משתתפים

רמקולים מרובים

כמה דוברים פעילים יכולים להיות בכנס

רק מארחים, מציגים וחברי פאנל יכולים לדבר

ללא מגבלות

ללא מגבלות

ללא מגבלות

צלילי כניסה ויציאה

Webex יכול להשמיע צליל כאשר המשתתפים מצטרפים למפגש ולעזוב אותו


 

בעת שימוש באפשרות Webex Audio, אם נבחרה התכונה 'הכרז שם', המצטרפים באמצעות האפשרות השתמש במחשב לאודיו לא יקבלו את האפשרות להקליט ולהכריז על שמם.

לא

כן

לא

כן

השתקה בכניסה

השתק מיקרופונים של משתתף באופן אוטומטי כשהם נכנסים למפגש

לא רלוונטי

כן

כן

לא

התחל באופן אוטומטי את שיחת הוועידה בשמע

התחל את השמע כאשר משתתף מצטרף למפגש; אם המארח לא הצטרף, המשתתפים שומעים הודעה מוקלטת שמודיעה להם שהמארח אינו נוכח

כן

אופציונלי

לא

אופציונלי

שמור הגדרות ברירת מחדל

שמור הגדרות שמע של ברירת מחדל בפרופיל My Webex כדי להקל על התחלה ותזמון מפגשים עם הגדרות מועדפות

כן

כן

כן

כן

דוחות

הפעל דוחות שמראים שימוש בשמע של Webex

כן

כן

כן

כן

תמיכה ב-TCP/UDP

Webex תומך בפרוטוקולי UDP ו-TCP

כן

לא רלוונטי

כן

לא רלוונטי

תמיכה בפגישת שמע של Webex (שמע היברידי)

פגישת שמע של Webex (שמע היברידי) שבה למשתתפים יש את הגמישות להצטרף לשיחת ועידה באמצעות טלפון או VoIP מבוסס שולחן עבודה.

כן

כן

לא

לא רלוונטי