Plattformar och tjänster som stöds av Webex-ljud

Funktioner som att stänga av och slå på ljudet, ikoner och aviseringar för aktiv talare fungerar på samma sätt för deltagare. Deltagare kan när som helst övergå från att använda sin dator till telefon eller telefon till dator. Deltagarstatus och läget som de använder för att ansluta till konferensen visas i mötesdeltagarlistan.

Webex-ljud (hybridljud) stöds för följande tjänster och plattformar:

Stöd för Webex-ljud (hybridljud)

Windows

Mac OS X

Linux och Solaris

iOS

Android

Webex Meetings

Webex Training

Webex Events

Webex Support

Stöd för Webex-ljudfunktioner

Funktion

Beskrivning

Webex MeetingsWebex Events (klassiskt)

Webex Training

Webex Support

Webex telekonferens

Ljudalternativ är integrerade i onlinesessioner:

  • Inringning– Webex tillhandahåller ett avgiftsfritt eller avgiftsfritt telefonnummer att ringa när du deltar i en session (globala nummer är också tillgängliga)

  • Återuppringning– När en användare deltar i en session anger du ett telefonnummer som ska ringas av Webex

Ljudsändning

Envägsljud, för möten där mötesdeltagarna endast lyssnar. En värd talar via en mikrofon som är ansluten till dennes dator.

Integrerat ljud för internettelefon (VoIP)

I stället för att använda en telefon ska du använda en dator för att skicka ljudet över internet.

Personliga konferenser

Personliga konferenser gör det möjligt för användare att starta en ljudkonferens och sedan som alternativ expandera mötet till att inkludera ett onlinemöte, inklusive videokonferenser.

Ett personligt konferenskonto kan ha upp till tre uppsättningar åtkomstnummer (åtkomstkoder för värd och deltagare). Om du vill registrera dig för ett personligt konferenskonto går du till fliken Mitt Webex och väljer Personliga konferenser.

Övrig telekonferenstjänst

Använd en telekonferenstjänst från en annan leverantör.

Jämförelser av Webex-ljudfunktioner

Funktion

Beskrivning

Ljudsändning (endast händelser)

Webex-ljud

Integrerad VoIP (endast VoIP)

Personliga konferenser

Konferensstorlek

Hur många deltagare kan delta i en session

3000 för Webex Events (klassisk) som har stöd för 3000 deltagare

1000 för Webex Events (klassisk) som har stöd för 1000 deltagare

Upp till 1 000 på telefon och upp till 2 000 på Webex VoIP för Webex Events (klassisk) som stöder 3 000 deltagare

Upp till 1 000 på telefon eller upp till 1 000 på Webex VoIP för Webex Events (klassisk) som stöder 1 000 deltagare

1000 för Webex Meetings

3000 för Webex Events (klassisk) som har stöd för 3000 deltagare

1000 för Webex Events (klassisk) som har stöd för 1000 deltagare

1000 för Webex Training

500 deltagare

Flera talare

Hur många aktiva talare det kan finnas i konferensen

Endast värdar, presentatörer och diskussionsdeltagare kan tala

Inga begränsningar

Inga begränsningar

Inga begränsningar

Ingångs- och utgångssignaler

Webex kan spela upp ett ljud när deltagare ansluter till och lämnar sessionen


 

När du använder alternativet Webex-ljud och funktionen Meddela namn är markerad kommer de som deltar via alternativet Använd dator för ljud inte att få möjlighet att spela in och meddela sitt namn.

Nej

Ja

Nej

Ja

Stäng av ljudet vid inträde

Stäng av ljudet för deltagarmikrofoner automatiskt när de ansluter till sessionen

Ej tillämpligt

Ja

Ja

Nej

Starta ljudkonferensen automatiskt

Starta ljudet när en deltagare deltar i sessionen. Om värden inte deltar hör deltagarna ett inspelat meddelande som informerar dem om att värden inte är närvarande

Ja

Valfritt

Nej

Valfritt

Spara standardinställningar

Spara standardljudinställningar i Mitt Webex-profilen för att göra det enklare att starta och schemalägga sessioner med föredragna inställningar

Ja

Ja

Ja

Ja

Rapporter

Kör rapporter som visar användning av Webex-ljud

Ja

Ja

Ja

Ja

Stöd för TCP/UDP

Webex stöder UDP- och TCP-protokoll

Ja

Ej tillämpligt

Ja

Ej tillämpligt

Stöd för Webex-ljudmöten (hybridljud)

Webex-ljud (hybridljud)-möte där deltagare har flexibilitet att delta i en konferens via telefon eller skrivbordsbaserad VoIP.

Ja

Ja

Nej

Ej tillämpligt