Webex Audio-støttede plattformer og tjenester

Funksjoner som demping og opphev demping, ikoner og varsler om aktiv tale fungerer på samme måte for deltakere. Deltakere kan når som helst gå fra å bruke datamaskinen til telefon eller telefon til datamaskin. Deltakerstatus og modusen de bruker til å koble til konferansen, vises i Deltaker-listen.

Webex-lyd (hybridlyd) støttes på følgende tjenester og plattformer:

Støtte for Webex-lyd (hybridlyd)

Windows

Mac OS X

Linux og Solaris

iOS

Android

Webex Meetings

Webex Training

Webex Events

Webex Support

Støtte for Webex-lydfunksjoner

Funksjon

Beskrivelse

Webex MeetingsWebex Events (klassisk)

Webex Training

Webex Support

Webex-telefonkonferanse

Lydalternativer er integrert i nettbaserte økter:

  • Ring inn– Webex tilbyr et betalings- eller gratistelefonnummer som skal ringes når du blir med i en økt (globale numre er også tilgjengelige)

  • Ring tilbake– når en bruker blir med i en økt, angi et telefonnummer som skal ringes opp av Webex

Lydkringkasting

Enveislyd, for møter der deltakerne bare lytter. En vert snakker ved hjelp av en mikrofon som er koblet til datamaskinen.

Integrert VoIP-lyd (Voice-over-IP)

I stedet for å bruke en telefon, kan du bruke en datamaskin til å sende lyden over Internett.

Personlige konferanser

Personlige konferanser tillater brukere å starte en lydkonferanse og deretter eventuelt utvide møtet til å inkludere et nettbasert møte, inkludert videokonferanser.

En konto for personlige konferanser kan ha opptil tre sett med tilgangsnumre (tilgangskoder for vert og deltakere). Hvis du vil registrere deg for en konto for personlige konferanser, går du til fanen Min Webex og velger Personlig konferanse.

Annen telefonkonferansetjeneste

Bruk en telekonferansetjeneste fra en tredjepart.

Sammenligninger av Webex-lydfunksjoner

Funksjon

Beskrivelse

Lydkringkasting (bare Events)

Webex-lyd

Integrert VoIP (bare VoIP)

Personlige konferanser

Konferansestørrelse

Hvor mange deltakere som kan delta på en økt

3000 for Webex Events (klassisk) som støtter 3000 deltakere

1000 for Webex Events (klassisk) som støtter 1000 deltakere

Opptil 1000 på telefon og opptil 2000 på Webex VoIP for Webex Events (klassisk) som støtter 3000 deltakere

Opptil 1000 på telefon eller opptil 1000 på Webex VoIP for Webex Events (klassisk) som støtter 1000 deltakere

1000 for Webex Meetings

3000 for Webex Events (klassisk) som støtter 3000 deltakere

1000 for Webex Events (klassisk) som støtter 1000 deltakere

1000 for Webex Training

500 deltakere

Flere talere

Hvor mange aktive talere det kan være i konferansen

Bare verter, presentatører og paneldeltakere kan snakke

Ingen begrensninger

Ingen begrensninger

Ingen begrensninger

Lydtone ved deltakelse og avslutning

Webex kan spille av en lyd når deltakere blir med i og forlater økten


 

Hvis funksjonen Annonser navn er valgt når du bruker alternativet Webex-lyd, vil de som blir med ved hjelp av alternativet Bruk datamaskin for lyd, ikke ha mulighet til å ta opp og annonsere navnet sitt.

Nei

Ja

Nei

Ja

Demp ved ankomst

Dempe deltakermikrofoner automatisk når de går inn i økten

N/A

Ja

Ja

Nei

Starte lydkonferansen automatisk

Start lyden når en deltaker blir med i økten. Hvis verten ikke har blitt med, hører deltakerne en innspilt melding som informerer dem om at verten ikke er til stede

Ja

Alternativer

Nei

Alternativer

Lagre standardinnstillinger

Lagre standard lydinnstillinger i Min Webex-profilen for å gjøre det enklere å starte og planlegge økter med foretrukne innstillinger

Ja

Ja

Ja

Ja

Rapporter

Kjør rapporter som viser bruk av Webex-lyd

Ja

Ja

Ja

Ja

TCP/UDP-støtte

Webex støtter UDP- og TCP-protokoller

Ja

N/A

Ja

N/A

Støtte for Webex-lydmøte (hybridlyd)

Webex-lydmøte (hybridlyd) der deltakerne har fleksibilitet til å bli med på en konferanse via telefon- eller skrivebordsbasert VoIP.

Ja

Ja

Nei

N/A

Webex-lyddekning og begrensninger

Hvis du vil ha mer informasjon om dekning og restriksjoner for Webexlyd, kan du se databladet Webex-lydtilbud og Tilgangsbegrensningene for Webex-gratisnumre.