1

היכנס אל מרכז הבקרה ב https://admin.webex.com - ועבור לדף הפגישה .

2

בחר את אתר הפגישות שברצונך לנהל, וכאשר לוח הסקירה הכללית ייפתח, לחץ על קביעת תצורה של אתר.

3

ברשימה הגדרות נפוצות, לחץ על אפשרויותאתר.

4

מצא את ההגדרות עבור התאמה אישית של סרגל הניווט השמאלי עבור כל השירותים.

5

במקטע תמיכה, הזן כתובות URL מותאמות אישית עבור הקישוריםעזרה, הורדות, הדרכהאו צור קשר .

6

עבור כל כתובת URL שאתה מספק, בחר אם ברצונך שהיא תוצג בחלון חדש, או במסגרת הראשית, האבאו העליונה של הדפדפן של המשתמש.

7

כדי למנוע מאורחים ללחוץ על קישור ההורדה שלך, עיין/י בהסתרת הקישור ״הורד״ עבור משתמשיםאורחים.

איור 1. כאשר משתמשים נכנסים לאתר Webex שלך, הם יוכלו לעקוב אחר הקישורים המותאמים אישית שלך מתפריט זה

1

היכנס לאתר Webex שלך ופתח את ניהולWebex.

2

עבור אל > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות> .

3

גלול מטה אל המקטע התאמה אישית של סרגל הניווט השמאלי עבור כל השירותים .

4

במקטע תמיכה, הזן כתובות URL מותאמות אישית עבור הקישוריםעזרה, הורדות, הדרכהאו צור קשר .

5

עבור כל כתובת URL שאתה מספק, בחר אם ברצונך שהיא תוצג בחלון חדש, או במסגרת הראשית, האבאו העליונה של הדפדפן של המשתמש.

6

כדי למנוע מאורחים ללחוץ על קישור ההורדה שלך, עיין/י בהסתרת הקישור ״הורד״ עבור משתמשיםאורחים.

7

אם אינך מעוניין שמשתמשים אורחים יראו את קישור ההורדה המותאם אישית שלך, עבור אל אפשרויות אתר ובדוק הסתר את הקישור הורד עבור משתמשים אורחים .

8

בחר עדכן.

איור 2. כאשר משתמשים נכנסים לאתר Webex שלך, הם יוכלו לעקוב אחר הקישורים המותאמים אישית שלך מתפריט זה