1

Logg på Kontrollhub https://admin.webex.com på, og gå til Møte-siden.

2

Velg møteområdet du vil behandle, og klikk Konfigurer område når oversiktspanelet åpnes.

3

Klikk Alternativer for område i listen Vanlige innstillinger .

4

Finn innstillingene for tilpassing av venstre navigasjonsfelt for alle tjenester.

5

I Kundestøtte -delen angir du egendefinerte URL-adresser for koblingene Hjelp ,Nedlastinger , Opplæring ellerKontakt oss .

6

For hver URL-adresse du angir, velger du om du vil at den skal vises i et nytt vindu , eller ihoved-, overordnet- eller topprammen i brukerens leser.

7

Hvis du vil hindre at gjester klikker nedlastingskoblingen, merker du av for Skjul Nedlasting -koblingen for gjestebrukere.

Figur 1. Når brukere logger på Webex-området, kan de følge de egendefinerte koblingene fra denne menyen

1

Logg på Webex-området, og åpne Webex Administration.

2

Gå til Konfigurasjon > Vanlige områdeinnstillinger > Alternativer.

3

Rull ned til delen Tilpassing av venstre navigasjonsfelt for alle tjenester.

4

I Kundestøtte -delen angir du egendefinerte URL-adresser for koblingene Hjelp ,Nedlastinger , Opplæring ellerKontakt oss .

5

For hver URL-adresse du angir, velger du om du vil at den skal vises i et nytt vindu , eller ihoved-, overordnet- eller topprammen i brukerens leser.

6

Hvis du vil hindre at gjester klikker nedlastingskoblingen, merker du av for Skjul Nedlasting -koblingen for gjestebrukere.

7

Hvis du ikke vil at gjestebrukere skal se den egendefinerte nedlastingskoblingen, går du til Alternativer for område og merker av for Skjul Nedlasting -koblingen for gjestebrukere .

8

Velg Oppdater.

Figur 2. Når brukere logger på Webex-området, kan de følge de egendefinerte koblingene fra denne menyen