1

Prijavite se u kontrolno čvorište https://admin.webex.com i idite na stranicu "Sastanak".

2

Izaberite lokaciju za sastanke kojom želite da upravljate, a kada se otvori tabla za pregled, kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

Na listi Uobičajene postavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

Pronađite postavke za prilagođavanje leve trake za navigaciju za sve usluge.

5

U odeljku Podrška unesite prilagođene URL adrese za veze"Pomoć", "Preuzimanja","Obuka" ili "Kontaktirajte nas".

6

Za svaku URL adresu koju obezbedite izaberite da li želite da se prikaže u novom prozoru ili u glavnom , nadređenom ili gornjem okviru pregledača korisnika.

7

Da biste sprečili goste da kliknu na vezu za preuzimanje, pogledajte vezu Sakrij vezu za preuzimanje za gostujuće korisnike.

Slika 1. Kada se korisnici prijave na vašu Webex lokaciju, moći će da prate vaše prilagođene veze iz ovog menija

1

Prijavite se na Webex lokaciju i otvorite Webex administraciju.

2

Idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

3

Pomerite se nadole do odeljka Prilagođavanje leve trake za navigaciju za sve usluge.

4

U odeljku Podrška unesite prilagođene URL adrese za veze"Pomoć", "Preuzimanja","Obuka" ili "Kontaktirajte nas".

5

Za svaku URL adresu koju obezbedite izaberite da li želite da se prikaže u novom prozoru ili u glavnom , nadređenom ili gornjem okviru pregledača korisnika.

6

Da biste sprečili goste da kliknu na vezu za preuzimanje, pogledajte vezu Sakrij vezu za preuzimanje za gostujuće korisnike.

7

Ako ne želite da korisnici gosta vide vašu prilagođenu vezu za preuzimanje, idite na lokaciju Opcije i proverite vezu "Sakrij preuzimanje" za gostujuće korisnike .

8

Izaberite ispravku.

Slika 2. Kada se korisnici prijave na vašu Webex lokaciju, moći će da prate vaše prilagođene veze iz ovog menija