1

Prijavite se u Control Hub na stranici https://admin.webex.com "Sastanak" i idite na stranicu " Sastanak".

2

Izaberite lokacija sastanka kojom želite da upravljate i kada se otvori tabla sa pregledom, kliknite na "Konfiguriši lokaciju".

3

Na listi " Uobičajene postavke " izaberite stavku "Opcije lokacije".

4

Pronađite podešavanja za prilagođavanje leve trake za navigaciju za sve usluge.

5

U odeljku "Podrška" unesite prilagođene URL adrese za veze "Pomoć", "Preuzimanja", "Obuka" ili "Kontaktirajte nas".

6

Za svaku URL koje obezbedite, izaberite da li želite da se prikazuje u novom prozoru ili u okviru "Glavni", "Nadređeni" ili "Gornji okvir" pregledača korisnika.

7

Da biste sprečili goste da kliknu na vezu za preuzimanje, proverite Sakrij vezu za preuzimanje za korisnike sa gostima.

Kada korisnici prijaviti se vaše Webex sajt, moći će da prate vaše prilagođene veze iz ovog menija
1

Prijavite se u svoj Webex sajt i otvorite Webex administraciju.

2

Pristupite opciji "> uobičajenih podešavanja > opcija".

3

Pomerite se nadole do leve trake za navigaciju za odeljak "Prilagođavanje svih usluga ".

4

U odeljku "Podrška" unesite prilagođene URL adrese za veze "Pomoć", "Preuzimanja", "Obuka" ili "Kontaktirajte nas".

5

Za svaku URL koje obezbedite, izaberite da li želite da se prikazuje u novom prozoru ili u okviru "Glavni", "Nadređeni" ili "Gornji okvir" pregledača korisnika.

6

Da biste sprečili goste da kliknu na vezu za preuzimanje, proverite Sakrij vezu za preuzimanje za korisnike sa gostima.

7

Ako ne želite da korisnici sa gostima vide vašu prilagođenu vezu za preuzimanje, idite na opcije lokacije i proverite Sakrij vezu za preuzimanje za korisnike sa privilegijama gosta.

8

Izaberite Ažuriraj.

Kada korisnici prijaviti se vaše Webex sajt, moći će da prate vaše prilagođene veze iz ovog menija