1

Zaloguj się do centrum sterowania w https://admin.webex.com miejscu i przejdź do strony Spotkanie.

2

Wybierz serwis spotkania, którym chcesz zarządzać, a po wyświetleniu panelu przeglądu kliknij przycisk Konfiguruj serwis.

3

Na liście Ustawienia ogólne kliknij pozycję Opcje witryny.

4

Znajdź ustawienia dostosowywania lewego paska nawigacyjnego dla wszystkich usług.

5

W sekcji Pomoc techniczna wprowadź niestandardowe adresy URL łączyPomoc, Pliki do pobrania, Szkolenia lub Skontaktuj sięz nami.

6

Dla każdego adresu URL wybierz, czy ma być wyświetlany w nowymoknie, czy w ramce głównej, nadrzędnej lub górnej w przeglądarce użytkownika.

7

Aby uniemożliwić gościom kliknięcie linku pobierania, zaznacz opcję Ukryj łącze pobierania dla użytkowników-gości.

Ryc. 1. Gdy użytkownicy zalogują się do Twojej witryny Webex, będą mogli śledzić Twoje niestandardowe łącza z tego menu.

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex i otwórz Webex Administration.

2

Przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > Opcje.

3

Przewiń w dół do sekcji Dostosowywanie lewego paska nawigacyjnego dla wszystkich usług.

4

W sekcji Pomoc techniczna wprowadź niestandardowe adresy URL łączyPomoc, Pliki do pobrania, Szkolenia lub Skontaktuj sięz nami.

5

Dla każdego adresu URL wybierz, czy ma być wyświetlany w nowymoknie, czy w ramce głównej, nadrzędnej lub górnej w przeglądarce użytkownika.

6

Aby uniemożliwić gościom kliknięcie linku pobierania, zaznacz opcję Ukryj łącze pobierania dla użytkowników-gości.

7

Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy-goście widzieli Twoje niestandardowe łącze pobierania, przejdź do opcji witryny i zaznacz opcję Ukryj łącze pobierania dla użytkowników-gości.

8

Wybierz Aktualizuj.

Ryc. 2. Gdy użytkownicy zalogują się do Twojej witryny Webex, będą mogli śledzić Twoje niestandardowe łącza z tego menu.