1

התחל את הסמינר המקוון שלך ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המשתתפים ובחר הקצה הרשאות.

2

בחר את כל המשתתפים, או לחץ על + כדי להרחיב את רשימת המשתתפים ולבחור משתתפים בודדים.

3

סמן את תיבות הסימון המתאימות כדי לאפשר למשתתפים לשוחח בצ'אט עם המארח, המגיש, הפאנליסטים או כולם.

4

לחץ על החל.

1

התחל את הסמינר המקוון שלך ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המשתתפים ובחר הקצה הרשאות.

2

בחר את כל משתתפי הפאנלים, או לחץ על + כדי להרחיב את רשימת הפאנלים ולבחור פאנליסטים בודדים.

3

סמן את תיבות הסימון המתאימות כדי לאפשר לפאנליסטים לשוחח בצ'אט עם המארח, המגיש, חברי הפאנל האחרים או כולם.

באפשרותך גם לציין אם ברצונך שחברי הפאנל יוכלו לראות את רשימת המשתתפים על-ידי סימון או ביטול סימון של תיבת הסימון לצד אפשר לפאנלים להציג את רשימתהמשתתפים.

4

לחץ על החל.

1

התחל את הסמינר המקוון שלך ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המשתתפים ובחר הקצה הרשאות.

2

בחר את כל המשתתפים, או לחץ על + כדי להרחיב את רשימת המשתתפים ולבחור משתתפים בודדים.

3

סמן את תיבות הסימון המתאימות כדי לאפשר למשתתפים לשוחח בצ'אט עם המארח, המגיש, הפאנליסטים או כולם.

4

לחץ על החל.

1

התחל את הסמינר המקוון שלך ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המשתתפים ובחר > הרשאותמשתתף.

2

בחר את כל משתתפי הפאנלים, או לחץ על + כדי להרחיב את רשימת הפאנלים ולבחור פאנליסטים בודדים.

3

סמן את תיבות הסימון המתאימות כדי לאפשר לחברי הפאנל לשוחח בצ'אט עם המארח, המגיש, הפאנליסטים או כולם.

באפשרותך גם לציין אם ברצונך שחברי פאנלים של סמינרים מקוונים יוכלו לראות את רשימת המשתתפים על-ידי סימון או ביטול סימון של תיבת הסימון לצד אפשר לפאנלים להציג את רשימתהמשתתפים.

4

לחץ על החל.